ETUSIVU

KAAVAPAIKKA

KOMMENTAATTORI

JOHTOPAIKKA JOHTOPAIKKAPRO

Kaavapaikassa esitetään eri kaavatasojen kaavakarttoja Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta: maakunta- ja seutukaavoja, yleiskaavoja, sekä asemakaavojen ulkorajauksia. Kaavapaikka on uraauurtava karttapalvelu Suomessa, koska se yhdistää eri kaavatasojen kaavamateriaalia, jotka ovat peräisin maakuntien liitoilta ja kunnilta, yhteen kaikille avoimeen karttapalveluun. Kaavapaikassa on helppo vertailla esimerkiksi maakuntakaavaa ja yleiskaavoja samassa karttaikkunassa.

Aineistot on jaoteltu kaavoitustasoittain. Maakunta-, yleis- ja asemakaavojen rajausten lisäksi aineistoista on tarkasteltavissa indeksikartat. Yhtenä kerroksena palvelussa on aineisto, josta selviää Air-Ix Oy:n tekemien kaavojen sijainti kunnittain. Kultakin alueelta on linkki Air-Ix:n paikkatietopalvelimelle. Lisäksi palveluun on tuotu testinä Rauman asemakaava rajapinnan kautta.

Kaavapaikassa ovat Varsinais-Suomen liiton toteuttamat maakunta- ja seutukaavat. Yleiskaavojen ajankohtaisesta tilanteesta löytyy lisätietoa kunnittain alla olevasta taulukosta.

Kaavapaikan kehittäminen jatkuu uuden kaavamateriaalin keräämisellä. Tavoitteena on saada kaavamateriaalia mahdollisimman monesta kunnasta, nyt myös Satakunnan alueelta, koska palvelun hyöty on sitä suurempi mitä useampi kunta siinä on mukana. Materiaalia on jo saatu useasta kunnasta, mutta aineistojen muokkaus on vielä kesken.


Tutustu Kaavapaikkaan

Kaavoitustilanne Lounais-Suomessa ja Kaavapaikassa mukana olevat kunnat