ETUSIVU

KAAVAPAIKKA

KOMMENTAATTORI

JOHTOPAIKKA JOHTOPAIKKAPRO

Kommentaattori on Kaava- ja Johtopaikan yhteydessä Lounaispaikan karttapalveluissa oleva työkalu, jolla voi kommentoida luonnos- ja ehdotusvaiheessa olevia yleiskaavoja ja maakuntakaavoja. Palvelu valmistui syksyllä 2006, ja Kommentaattorissa on jo ollut kaavoja kommentoitavana.

Kommentaattori, kuten Kaava- ja Johtopaikka, on kaikille avoin ja ilmainen palvelu. Kommentaattorin avulla on tarkoitus kerätä sellaisia kommentteja, jotka vanhalla menettelyllä jäisivät saamatta ja siten lisätä kansalaisten osallistumista kaavoitusprosessiin. Kommentaattorissa kansalainen voi osoittaa kommenttinsa kohteen piirtämällä sen itse kaavakartan päälle. Kommentoida voi joko yleisesti koko kaavaa tai vain tiettyä kohdetta. Kaavoittaja pyrkii antamaan netissä jätettyyn kommenttiin lyhyen vastineensa mahdollisimman pikaisesti. Viralliset vastaukset annetaan kuitenkin vasta nähtävillä oloajan jälkeen mikäli tarpeellista.

Kommentteja voi tarkastella sekä alueellisesti että mielenkiintoisen otsikon perusteella. Kommenttia voi myös äänestää, puolesta tai vastaan, jolloin kaavoittaja saa tiedon useamman henkilön mielipiteestä.

Palvelussa olevista kaavoista voi ilmoittaa kunnan kotisivuilla ja sivuille voidaan luoda linkki suoraan kyseisen kaavan alueelle. Kommentaattoriin kaavansa haluavat kuntien edustaja voivat ottaa yhteyttä hankkeen projektisuunnittelijaa.


Tutustu Kommentaattoriin